Enerji Hukuk Bürosu; ülkemizde yenilenebilir enerji alanında yaşanan yoğun gelişmeler ve yatırımlar dolayısı ile başta güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi santrallerinin kuruluş ve sonrasındaki işleyişi aşamasında hukuki tedbirler ve ihtilafların giderilmesi alanında müvekkillerine çözüm ortağı olarak destek olmaktadır.Ayrıca doğalgaz ve akaryakıt dağıtım şirketleri ile de proje bazında çalışmalar yürütülmektedir. EPDK izin ve lisanslama başvuruları başta olmak üzere regülasyon ve ihale dokümanlarının hazırlanması, Türk Marka Kurumu ile Rekabet Kurumu nezdindeki başvurular da ana faaliyet alanlarındandır.

7101 sayılı kanun ile İcra ve İflas Kanunun 285 ve 309. Maddelerinde yapılan değişikliklerle yoğun olarak uygulanan “Konkordato” hükümleri dahilinde müvekkillerine Konkordato talebi ile geçici ve kesin mühlet süreçlerinde hukuki hizmet sunulmaktadır.

Büromuz yerli, yabancı, gerçek ve tüzel kişiler ile ticaret şirketlerine, en hızlı ve verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Sadece mahkemeler ve idarelerde değil, düzenleyici kuruluşlar ve yüksek yargı kurumları nezdinde de güçlü ve güven odaklı çalışılmaktadır. Başta Ankara, olmak üzere, İstanbul, İzmir, Konya ve Düzce illerinde yoğun olarak faaliyette bulunulduğundan bu illerde çözüm ortaklığı şeklinde birçok hukuk bürosu ile çalışmalarımız mevcuttur.

Müvekkillerimizin özel ve resmî kurumlarla olan ilişkilerini avukatlık kanunundan kaynaklı vekalet görevine dayalı olarak tesis edip canlı tutulması hususunda yardımcı olunmaktadır. Güçlü dayanışma ve bilgi ağının sağlandığı etkili, disiplinli, işlevsel ve uygulanabilir yaklaşımlarla hukuk alanında her türlü konuda tatmin edici nitelikte hizmet büromuzun asıl amacıdır. Enerji Hukuk Bürosu dünya dinamizmini yansıtan yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli avukatlık hizmeti sunmayı ilke edinmiş olup “Sorunun değil, çözümün parçası olmayı” tercih eder.

Sorunların hemen başında çözülmesi amacıyla müvekkillerimizin hukuki iş ve işlemlerin başlangıcında yardımcı olunarak (sözleşme hazırlama – müzakereler – toplantılar vs ) şeffaf ve hızlı bir şekilde hukuki ihtilafların doğmadan önlenmesi amaçlanmaktadır. Kaliteli ve etkin bir avukatlık hizmeti verebilmek için ilkesel olarak müvekkilleriyle sürekli, şeffaf ve hızlı bir iletişim içinde olmanın bilinci içerisindedir.