Katıldığımız Kongre, Sempozyum ve Fuarlar

T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ”Enerjide Arama Buluşmaları Start Up’lar" “24 Nisan 2019”

7.Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TUREK&TWEC 2018 “05-06 Kasım 2018”

Ankara Lojistik Zirvesi “11-13 Ekim 2018”

11.İnternatonal Energy Congress&EXPO “8-9 Kasım 2018”